Japan

Nakanishi Shoji Co., LTD.

Shinko Building 8
Kaigaan-Dori
Chuo-Ku
650-0024
Kobe
Japan
Phone: +81 78 331 2101
Fax: +81 78 331 2105
Email: info
Contact person: Hideo Fukuda