GS-Hydro Oy

GS-Hydro in Finland supplies complete, non-welded piping systems, prefabricated piping modules and separate piping components to its customers and is known for its design & engineering expertise, advanced technical solutions and high quality.

In order to supplement its own technology and products and to ensure high quality deliveries, GS-Hydro represents several high quality pipe and piping component manufacturers such as Eaton-Walterscheid, Stauff, MHA and Benteler among others.

Main office, warehouse and prefabrication facility is located in Hämeenlinna, Finland.  Flange production is also located in Hämeenlinna. Piping component sales as well as repair and maintenance are carried out from the service centers in Jämsä and Turku.

GS-Hydro Oy has established itself as a high quality piping system, piping module and piping component supplier with the skills and capabilities to solve all the customers piping related problems.

GS-Hydro Oy

GS-Hydro toimittaa kokonaisia, hitsaamattomia putkistojärjestelmiä sekä esivalmistettuja putkistomoduuleja ja putkistokomponentteja asiakkailleen.

Lue lisää suomenkielisestä Putkistojen esivalmistus esitteestä.

GS-Hydro edustaa useita korkealaatuisia putki- ja putkistokomponenttivalmistajia kuten mm. Benteleriä, Eaton-Walterscheidia, Stauffia ja MHA:ta. Lisäksi GS-Hydro on Transfluid-putkentaivutuskoneiden virallinen edustaja Suomessa.

Pääkonttori, varasto ja tuotantotilat sijaitsevat Hämeenlinnassa. GS-Hydro:n laippojen tuotanto tapahtuu myös Hämeenlinnassa. Komponenttimyyntiä ja huoltotoimintaa hoidetaan lisäksi Jämsän ja Turun huoltokeskuksista.

GS-Hydro:n toiminta perustuu innovatiiviseen laippaliitostekniikkaan. GS-Hydro on vuosien saatossa kehittynyt korkealaatuiseksi, kokonaisten putkistojärjestelmien, esivalmistettujen asiakasputkien eli putkistomoduulien ja putkistokomponenttien toimittajaksi, jolla on kyky ja valmiudet ratkaista kaikki asiakkaidensa putkistoihin liittyvät ongelmat.