Indien nodig, kan een gecomputeriseerde FEM-analyse uitgevoerd worden om de spanningen in het leidingsysteem, de flenzen en steunen te bepalen.

Engineering

De allermodernste technieken die GS-Hydro gebruikt, vormen de basis voor de nauwkeurige prefabricatie van de pijpleidingmodules die worden gebruikt om het niet-gelaste leidingsysteem te bouwen. De complete technische dienstverlening omvat bijna alles, van het opstellen van de leidingspecificatie tot aan 3D lay-outontwerp, onderdelenlijsten, spanningsanalyse en documentatie.

Lees meer over het projectmanagement van GS-Hydro.

Procesontwerp

De grootte van de pijpen wordt ofwel gebaseerd op de specificatie van de klant of wordt overeenkomstig de interne normen van GS-Hydro bepaald. De diameter wordt normaalgezien gebaseerd op de snelheid van de vloeistof; indien nodig wordt de correcte grootte bevestigd door de daling van de systeemdruk te berekenen.

Mechanisch ontwerp

De keuze van het leidingmateriaal is gebaseerd op de specificatie van de klant of de expertise van GS-Hydro. De pijpklasse, die de vereiste wanddikte specificeert op basis van de vereiste werk- of ontwerpdruk, wordt gekozen in overeenstemming met de ontwerpeisen van de klant en de normen, codes, regels en verordeningen die van toepassing zijn.

Indien nodig, kan een gecomputeriseerde FEM-analyse uitgevoerd worden om de spanningen in het leidingsysteem, de flenzen en steunen te bepalen.

Lay-out ontwerp

Om de pijpleidingroute (tekeningen van de lay-out van de leidingen) en de "material take-off" (onderdelenlijsten) voor te bereiden, heeft GS-Hydro het volgende nodig:

  • Basisontwerpgegevens (stromingssnelheid, werk-/ontwerpdruk, specificaties, enz)
  • Hydraulische schakelschema('s) en
  • de lay-outtekening(en) die de lokatie en de verbindingspunten van de machines of het materieel aangeven.

De isometrische tekeningen kunnen van pas komen, maar zijn niet noodzakelijk. Indien de gedetailleerde tekeningen niet beschikbaar zijn, zal GS-Hydro metingen doen op de bouwplaats. Door een 3D-maquette te creëren, kan de correcte pijpleidingroute vastgesteld worden en ook geëvalueerd worden hoe moeilijk of gemakkelijk de installatie zal zijn. De flexibele 3D-maquette kan makkelijk aangepast worden als het ontwerp veranderd moet worden of om de optimale lay-out voor de pijpleiding te vinden.

Prefab-ontwerp

Na de technische onderdelen worden de lay-outtekeningen en de onderdelenlijsten, die alle componenten en materialen voor de pijpleidingen specificeren, opgesteld. Gebaseerd op het lay-outontwerp en de onderdelenlijsten worden werkplaats-/onderdelen-/spoeltekeningen gemaakt voor de prefabricage, die op de werkplaats verricht wordt (dit kan ook op de bouwplaats gedaan worden met behulp van de containerwerkplaats van GS-Hydro).

Installatie-ontwerp en handboeken

Montage-/installatietekeningen worden verstrekt voor het bouwplaats samen met installatiehandboeken, om correcte installatie te garanderen. Tekeningen voor het productie van de pijpleidingsteunen en andere diensten kunnen ook worden verzorgd.