GS-Hydro tilbyr en full dokumentasjonspakke inkludert typegodkjenninger og testsertifikater, som dekker alle deler av rørsystemet.

Dokumentasjon

En komplett leveranse av våre løsninger inkluderer også en dokumentasjonspakke. Vedlikehold av systemene er viktig for våre kunder, og god dokumentasjon er avgjørende for riktig service gjennom hele systemets levetid. Riktig dokumentasjon forenkler vedlikeholdsarbeidet og gir tidsbesparelser når det er behov for nye deler.

En dokumentasjonspakken kan inneholde:

 • Tekniske tegninger
 • Tekniske utregninger
 • Material- og komponentdata:
  • Materialsertifikater
  • Typegodkjenninger
  • Testrapporter
 • In-situ testrapporter
  • Flushing
  • Trykktesting
 • Installasjons- og monteringshåndbøker

Les mer om GS-Hydros sertifisering.