GS-Hydro Norges hovedkontor ligger på Frogner nord for Oslo.

GS-Hydro Norge

GS-Hydro Norge AS move to Otto Olsen AS


New website: http://www.oo.no/gs-hydro/
Telefon: +47 63866620
E-post: gshydro@oo.no 

​GS-Hydro har mer enn 600 røreksperter globalt, og over 120 av disse jobber i GS-Hydro Norge AS.

Medarbeiderne i Norge er fordelt på 5 regionskontorer og 1 produksjonsenhet i tillegg til hovedkontoret på Frogner nord for Oslo. Kontaktinformasjon til regionskontorene finner du i margen på venstre side.

Hovedkontoret på Frogner

GS-Hydro Norge AS
Måltrostveien 3
Postboks 93
N-2016 Frogner
Norge

Registeringsnummer: NO967993573