GS-Hydro er stolt av å kunne tilby rørløsninger med den beste kvaliteten i markedet.

Kvalitet og sertifikater

Det viktigste for GS-Hydro er å kunne tilby prosjekter og rørsystemløsninger av høy kvalitet til våre kunder. Vi produserer, formidler og leverer komponenter og materialer av beste kvalitet. Alle komponener og løsninger overholder de relevante sertifiseringskravene for ulike industrisegmenter.

Se GS-Hydros typegodkjenninger.

Vår kvalitet når det gjelder levering overgår våre produkters tekniske kvalitet. Vi driver en systematisk utvikling av våre tjenester innenfor prosjektleveranser for å sikre en problemfri implementering av rørsystemene våre, med høy kvalitet.

GS-Hydro er sertifisert etter internasjonale standarder som ISO 9001 (standard for kvalitetsstyring), ISO 14001 (standard for miljøstyring) og OHSAS 18001 (standard for helse- og sikkerhetsstyring), samt at selskapet er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV).

See GS-Hydro's certificates.

I tillegg er GS-Hydro akkreditert som leverandør i henhold til det europeiske marineutstyrsdirektivet (European Marine Equipment Directive forkortet MED) og det europeiske direktivet for trykkutstyr (European Pressure Equipment Directive forkortet PED).