GS-Hydro har en målsetting om langvarig samarbeid med både kunder og nøkkelleverandører, slik at vi skaper verdier sammen.

Creating Value Together

Svært mange av GS-Hydros kunder er globale selskaper med store internasjonale nettverk. Globale kunder forventer samme høye kvalitet på produkter og service fra GS-Hydro i alle markeder hvor de har virksomhet.

Vi i GS-Hydro tror på ærlige forretningsforbindelser der begge parter tjener på samarbeidet. GS-Hydros strategiske leverandører er pålitelige globale selskaper, og vi tar ansvaret for at kun komponenter og materialer av den høyeste kvalitet leveres til våre kunders rørsystemer.

Relasjoner er grunnleggende basert på tillit; vårt mål er å opprette sunne, langvarige forhold. GS-Hydros ekspertise innen sveisefrie, høytrykks rørsystemer, kombinert med våre kunders forventninger, er grunnlaget for vår verdiskapning. GS-Hydros virksomhet er global, men vi tilpasser tilbudet vårt slik at vi på en optimal måte kan betjene kundenes lokale behov.

Forretninger er noe vi hos GS-Hydro anser som en prosess som gir oss muligheten til å arbeide sammen med kunder og leverandører. GS-Hydros evne til å levere det vi lover, skiller oss fra konkurrentene.

GS-Hydro er en systemintegratør, som oppretter og vedlikeholder vinn-vinn-relasjoner, der verdier skapes i samarbeid, ved at vi utvikler forhold til våre kunder og leverandører, både globalt og lokalt.

Mottoet vårt sier det meste: Creating Value Together.