GS-Hydro er originalleverandør av sveisefri teknologi siden 1974.

GS-Hydros historie

GS-Hydro ble grunnlagt i Finland i 1974.  Selskapet er originalinnovatør og leverandør av GS-flenseteknologi. Siden oppstarten har vi utviklet oss til å bli en etablert leverandør av sveisefrie rørsystemer på globalt nivå.

Global vekst

GS-Hydros første utenlandske datterselskap ble grunnlagt i Norge i 1982. Da oljeindustrien i Nordsjøen vokste på 1980-tallet, ble offshoreindustrien en stadig viktigere kundegruppe for GS-Hydro.

Senere ble flere datterselskap grunnlagt i ulike deler av Europa, for å betjene kunder i metall- og gruveindustrien og treforedlingsindustrien, i tillegg til i testutstyrindustrien. Etterhvert som selskapet vokste, ble flere datterselskaper grunnlagt i Nord-Amerika og Asia.

I det siste har GS-Hydro utvidet driften til Sør-Amerika gjennom sitt kontor i Brasil.

I dag har GS-Hydro egne selskaper i 14 land. Vi har mer enn 600 rørsystemeksperter som betjener vår globale kundebase. I tillegg til vår egen virksomhet, har vi partnere i flere av markedene der GS-Hydro ikke har egne datterselskaper.

Hvis du ønsker mer informasjon om GS-Hydros egen virksomhet, kan du se avsnittet Hvem vi er.