GS-Hydro er originalleverandør av innovative sveisefrie rørløsninger for hydraulikksystemer og andre applikasjoner med høyt og lavt trykk.

Hva vi gjør

GS-rørsystemet er ideelt for hydrauliske system eller andre rørløsninger for lavt eller høyt trykk. Det har mange fordeler for et bredt utvalg av krevende applikasjoner.

Innovativ teknologi

GS-Hydro er den originale innovatøren og leverandøren av flenseteknologien. På mange måter er den bedre enn den tradisjonelle sveisemetoden. Sveisefrie GS-rørsystemer er for eksempel mer pålitelige takket være lekkasjefri teknologi og langt høyere grad av renhet enn når man sveiser.

Les mer om fordelene med GS-Hydros sveisefrie rørteknologi.

Et bredt utvalg av industrisegmenter

Lekkasjefrie GS-rørsystemer er foretrukket spesielt i offshore og maritim industri, samt i landbasert industri som for eksempel produksjon av papir og papirmasse og i stålindustri.

Les mer om hvilke fordeler GS-teknologi kan ha for ditt industrisegment.

Ulike applikasjoner

GS-Hydros innovative og sveisefrie rørteknologi er en ideell løsning for et bredt spekter av høy- og lavtrykksapplikasjoner for medier som vann, olje, luft, gass og slam.