GS-Hydro tilbyr pålitelige og lekkasjefrie ikke-sveisede rørløsninger som dekker et bredt spekter av bruksområder, også for krevende forhold

Segmenter

GS-Hydro tilbyr et bredt utvalg produkter og tjenester til kunder i en rekke ulike industrisegmenter. GS-Hydro har mer enn 600 rørsystemeksperter over hele verden som kan hjelpe deg.

Høy kundetilfredshet er viktig for oss, og vi utvikler hele tiden tilbudet vårt slik at det på best mulig måte kan tilfredsstille våre kunders behov, og slik at vi kan skape verdier sammen.

GS-Hydros innovative sveisefrie rørsystemer har store fordeler i industrisegmenter med krevende driftsforhold, som for eksempel offshore og maritim industri, eller landbasert industrier som for eksempel treforedling, metallindustri og gruvedrift.

Vi anbefaler å lese våre referansehistorier, som dekker ulike industrisegmenter.