GS-Hydros sveisefrie løsninger sikrer et trygt, rent og lekkasjefritt rørsystem for krevende maritime miljøer.

Sveisefrie løsninger for maritim industri

GS-Hydros rørløsninger er ideelle for maritime installasjoner på ulike typer fartøy og skip. GS-systemet har blitt installert på mer enn 6.000 skip verden over!

Et bredt utvalg av installasjoner

GS-Hydros sveisefrie rørsystemer er i bruk på et bredt utvalg av installasjoner på ulike typer fartøy, alt fra tankbåter, supplybåter og RoRo-fartøy til luksuscruiseskip og spesialproduserte seilbåter.

Utallige applikasjoner

GS-Hydros løsninger brukes i stor utstrekning i skipsverftsindustrien i hydrauliske system, saltvannssystem eller andre typer rørsystem. I tillegg til å bli benyttet i høytrykksløsninger, er GS-systemet også ideelt å bruke i lavtrykkssystemer som transporterer medier som for eksempel saltvann, brannvann, luft og kloakk. GS 90° krageflenssystem passer også godt til rørløsninger som tranporterer fyringsolje, smøreolje, gråvann, nedkjølt vann, ferskvann og lignende.  

Pålitelig teknologi

GS-rørsystemer sørger for høy grad av teknisk integritet og renhet, rask installasjonstid, minimalt behov for reparasjon og utskifting av deler samt fleksibel engineering. GS-Hydros teknologi har blitt grundig testet, og en rekke typegodkjenninger bekrefter kvaliteten. Pålitelige GS-systemer gir betydelige tids- og kostnadsfordeler for rederier, skipsverft og leverandører av maritimt utstyr.