GS-Hydros førsteklasses engineeringstjenester legger grunnlaget for en presis design av rørsystemet.

Engineering

GS-Hydros førsteklasses engineeringstjenester legger grunnlaget for en presis design av rørsystemet.  Vårt komplette tilbud innen engineering dekker alt fra utarbeidelse av spesifikasjon for rørsystemet til 3D layout design, deleliste, stressanalyse og dokumentasjon.

Les mer om GS-Hydros prosjektledelse.

Prosessdesign

Rørdimensjonen er enten basert på kundens spesifikasjoner eller i tråd med GS-Hydros interne standarder. Diameteren er vanligvis bestemt ut fra mediets hastighet, men riktig rørdimensjon kan også bekreftes ved å kalkulere systemets trykkfall.

Mekanisk design

Valg av rørmatriale bestemmes enten av kundens spesifikasjoner eller på grunnlag av GS-Hydros ekspertise på dette feltet. Rørklassen, som spesifiserer anbefalt veggtykkelse basert på det arbeidstrykk systemet er designet for, velges i overensstemmelse med kundens ønsker og gjeldende standarder, regler og forskrifter.

I de tilfeller hvor det er nødvendig, kan det utføres en databasert FEM-analyse for å avdekke spenninger i rørsystemet, samt i flenser og rørstøtter.

Layout design

For å kunne planlegge rørføring (tegninger av rørlayout) og materialforbruk (deleliste), trenger GS-Hydro:

  • grunnleggende designdata (strømningshastigheter, arbeidstrykk/spesifisert trykk, spesifikasjoner etc.)
  • et hydraulisk koblingsskjema
  • layout-tegninger som viser plassering og påkoblingspunkter for maskiner og utstyr

Isometriske tegninger gir nyttig informasjon, men er ikke absolutt nødvendige. Hvis detaljerte tegninger ikke er tilgjengelige, kan GS-Hydro utføre oppmålinger ute på lokasjon. Utarbeidelse av 3D-modeller sikrer riktig rørføring, og gjør det samtidig mulig å evaluere hvordan installasjonsjobben kan utføres. 3D-modellene er fleksible og kan enkelt endres i tråd med endringer i design eller for å finne optimal rørlayout.

Design av prefabrikasjon

Tegninger av rørlayout og delelister som spesifiserer alle komponenter og materialer er et resultat av engineeringsjobben. Basert på layout design og dele- og materialliste, utarbeides arbeidstegninger for produksjon i GS-Hydros verksted (alternativt ute hos kunde i GS-Hydros containerløsninger for produksjon).

Installasjonsdesign og manualer

Det utarbeides monterings- og installasjonstegninger og installasjonsmanualer for installasjoner som utføres ute hos kunde, noe som sikrer korrekt utført arbeid. Tegninger for produksjon av rørsystemstøtte og andre tjenester kan også utføres.