GS-Hydros suverene sveisefrie teknologi gir lekkasjefrie rørløsninger med høy renhetsgrad og enkel installasjon.

Fordeler ved sveisefrie løsninger

GS-Hydros sveisefrie rørsystemer gir store kostandsbesparelser og betydelige tekniske fortrinn for kunder i ulike industrisegmenter.

Kostnadsbesparelser gjennom hele systemets levetid

 • Lavere totalkostnad på det installerte systemet og kortere installasjonstid
 • Besparelser i tid og kostnader for flushing
 • Mindre behov for reparasjon og vedlikehold
 • Kortere nedetid ved reparasjon og vedlikehold
 • Færre avbrytelser i produksjonen

Uovertruffen teknologi – velprøvd kvalitet, lekkasjefri

 • Godkjent av klassifikasjonsselskaper
 • Konsistent kvalitet takket være maskinutførte og prefabrikerte enheter
 • Enkelt, pålitelig og sikkert system
 • Rask og fleksibel installasjon, uten varme arbeider
 • Passer til ulike materialer
 • Miljøvennlig
 • Høyeste renhetsnivå

GS-systemet er enkelt, rask og fleksibelt å installere, og totalkostnadene er derfor mye lavere sammenlignet med et sveiset rørsystem. Store deler av GS-systemet kan prefabrikeres, noe som gjør installasjonen enda raskere og reduserer totalkostnadene – i tillegg til at det sikrer høyest mulig kvalitet.

Siden sveising ikke er nødvendig, er det heller ikke behov for å rengjøre etter sveising eller utføre dyre inspeksjoner, f. eks med røntgen av sveisekantene. GS-Hydros rørsystemløsninger er miljøvennlige fordi de ikke medfører avfall eller behov for rengjøring med syre. Systemets høye grad av renhet minimerer tid og kostnader brukt på flushing.

Jeg ønsker mer informasjon