GS-Hydro oferuje szeroki wybór produktów  dla nie wymagających spawania systemów rurociągowych.

Złącza z kołnierzem kielichowym JIC 37°

Wszystkie złącza kielichowe JIC 37° firmy GS-Hydro odpowiadają wymogom normy SAE J514 (odpowiednik ISO 8434-2). Oprócz standardowych złącz kielichowych JIC 37° firma GS-Hydro dostarcza również specjalne złącza tego standardu (zarówno wyposażone w o-ring, jak i bez niego), które uzyskały zatwierdzenie (Type Approval) towarzystwa Det Norske Veritas i znalazły się w specyfikacji NORSOK (Class FS70, IS70) dotyczącej techniki platform wydobywczych ropy naftowej.

Stal węglowa

AISI 316

AISI 316 i stal węglowa z pierścieniem uszczelniającym o-ring

Średnica zewnętrzna rury, mm

Średnica zewnętrzna rury, cale

Maks. grubość ściany rury, mm

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze, bary

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze, bary

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze, bary

6

¼

1,5

430

430

600

8

5/16

1,5

430

430

600

10

3/8

1,5

430

430

600

12

½

2,0

350

350

490

16

5/8

2,5

350

350

490

18

¾

2,5

350

350

490

20

-

2,5

350

350

490

22

7/8

2,5

350

350

490

25

1

3,0

250

250

420

30

-

4,0

250

250

420

38

5,0

250

250

420

Uwaga! Wszystkie podane wartości ciśnień odnoszą się do złączek a NIE rur

 

Złącza z kołnierzem kielichowym GS-JIC 37°  wykonane ze stali węglowej i nierdzewnej  (AISI 316)  bez pierścienia uszczelniającego o-ring mogą (zgodnie ze zatwierdzeniem typu DNV) być stosowane w  poniższych środowiskach:

 • Woda słodka
 • Woda słona
 • Instalacje sanitarne 
 • Sprzężone powietrze
 • Instalacje hydrauliczne
 • Olej opałowy (tylko od JJC  do NPTF) 
 • Olej smarowy (tylko od JJC  do NPTF)
 • Para wodna i skropliny
 • Woda do instalacji przeciwpożarowych
 • Instalacje przeciwpowodziowe

Złącza z kołnierzem kielichowym GS-JIC 37°  wykonane ze stali węglowej i nierdzewnej  (AISI 316)  z pierścieniem uszczelniającym o-ring mogą (zgodnie ze zatwierdzeniem typu DNV) być stosowane w poniższych mediach:

 • Woda słodka
 • Woda słona
 • Instalacje sanitarne
 • Sprzężone powietrze
 • Instalacje hydrauliczne
 • Para wodna i skropliny
 • Azot
 • Gaz osłonowy
 • CO2
 • Woda do instalacji przeciwpożarowych

Poniższe materiały stosowane przy pierścieniach uszczelniających o-ring powinny być stosowane przy:

 • Mediach gazowych AFLAS 100H/100S
 • Innych mediach nitrylowych o twardości 70 shore

Złączki z kołnierzem kielichowym GS-JIC 37°  wykonane ze stali węglowej i nierdzewnej  (AISI 316) mogą być stosowane w  różnego rodzaju środowiskach takich jak m. in. instalacje hydrauliczne, woda morska, olej opałowy i smarowy.   Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze dla złączy z kołnierzem kielichowym  GS-JIC 37° :

Złącza z kołnierzem kielichowym JIC 37o (Zgodnie z ISO 8343-2)

Średnica zewnętrzna rurki, mm

Średnica zewnętrzna rurki, cale

Maks. grubość ściany rurki, mm

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze, bary

6

¼

1,5

350

8

5/16

1,5

350

10

3/8

1,5

250

12

½

2,0

250

16

5/8

2,5

250

20

-

2,5

200

22

7/8

2,5

160

25

1

3,0

160

30

-

3,0

125

32

1 1/4

3,0

125

38

1 1/2

3,0

100