GS-Hydro oferuje szeroki wybór produktów  dla nie wymagających spawania systemów rurociągowych.

Złącze z kołnierzem kielichowym GS-37°

Złącza z kołnierzem kielichowym GS-37° mają szerokie zastosowanie w instalacjach wysoko i średniociśnieniowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, począwszy od stoczniowego i offshore, poprzez motoryzacyjny, metalowy, górniczy, papierniczy i leśny, a skończywszy na lotniczym i zbrojeniowym.

Złącza z kołnierzem kielichowym GS-37° można stosować w instalacjach hydraulicznych i smarowniczych, w rurociągach do transportu węglowodorów, szlamu, cementu, w instalacjach sprężonego powietrza i wysokociśnieniowych rurociągach instalacji oczyszczania wody, a także w innych rurociągach, gdy wymagana jest duża wytrzymałość, naturalna czystość i krótki czas montażu. W wypadku rur o małych średnicach złącza z kołnierzem kielichowym GS-37 są przede wszystkim bezpieczniejsze niż złącza z pierścieniem zacinającym, szczególnie gdy występują silne drgania i gdy stosowane są rury ze stali nierdzewnej.

Złącze z kołnierzem kielichowym GS-37° ma aprobatę licznych towarzystw klasyfikacyjnych na całym świecie, takich jak DNV GL, LR, BV, NKK, RINA i ABS. Złącze to zostało też dopuszczone do stosowania w instalacjach offshore przez NORSOK (specyfikacje rurociągów IS70, IS80 i GS70 i JS80).