GS-Hydro oferuje szeroki wybór produktów  dla nie wymagających spawania systemów rurociągowych.

Przygotowanie wylotu rury i montaż

Złącza kielichowe GS-37° są łatwe  do wytworzenia, szybkie i proste w montażu i gruntownie czyste.

Przygotowanie wylotu rury

Podczas procesu tworzenia kołnierza końcówka rurki mocowana jest w udoskonalonej przez naszą firmę kielicharce, gdzie za pomocą stożkowatego  narzędzia obrotowego rozszerza się wylot rurki na matrycę. Kołnierz jest montowany na rurę przed rozpoczęciem procesu wywijania.

Montaż

Montażu dokonuje się umieszczając stożek kołnierzowy na obu końcach rozszerzanej rurki  pomiędzy uszczelnieniem.  Kołnierze są następnie zaciskane razem w celu zakończenia procesu przyłączenia.