GS-Hydro oferuje szeroki wybór produktów  dla nie wymagających spawania systemów rurociągowych.

Złącze z pierścieniem osadczym GS

Złącze z pierścieniem osadczym GS ma zastosowanie w szerokim wachlarzu konstrukcji wysokociśnieniowych, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, począwszy od stoczniowego i offshore, poprzez metalowy, górniczy, papierniczy i cukrowniczy, a skończywszy na laboratoriach badawczych.

Złącza z pierścieniem osadczym można stosować w instalacjach hydraulicznych i smarowniczych, w rurociągach do transportu węglowodorów, szlamu i cementu, w instalacjach sprężonego powietrza i wysokociśnieniowych rurociągach instalacji oczyszczania wody, a także w innych rurociągach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość, naturalna czystość i krótki czas montażu.

Złącze z pierścieniem osadczym GS ma aprobatę licznych towarzystw klasyfikacyjnych na całym świecie, takich jak DNV GL, LR, BV, NKK, RINA i ABS. Złącze to zostało też dopuszczone do stosowania w instalacjach offshore przez NORSOK (specyfikacje rurociągów IS70, IS80, GS70 i JS80).