Test wytrzymałości na ogień IACS

Test wytrzymałości na ogień

Wyroby GS spełniają wymogi badań IACS czyli Międzynarodowego  Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Test wytrzymałości na ogień IACS                                          

P 2.11.5.5.6                                                                       

  • Aby ustalić zdolność zmontowanych połączeń mechanicznych do wytrzymałości na działanie ognia 
  • Testowana próbka musi zostać poddana działaniu ognia przez 30 minut w temperaturze  800°C podczas gdy woda o ciśnieniu obliczeniowym złącza przepływa wewnątrz niego
  • Po przetestowaniu, próbka zostaje przebadana pod względem ciśnienia hydrostatycznego

[Insert image: Fire Endurance Test]