GS-Hydro już od ponad 35 lat oferuje klientom  różne rozwiązania w zakresie bezszwowych systemów rurociągowych. Jesteśmy firmą, która zapewnia najbardziej profesjonalne usługi. 

Dokumentacja

Wraz z gotowym rurociągiem, GS-Hydro dostarcza komplet dokumentacji zgodny z wymaganiami klienta. Konserwacja instalacji jest dla naszych klientów  niezwykle ważna. Dobry system udokumentowania instalacji o długim okresie trwałości to podstawa. Właściwa dokumentacja ułatwia jej obsługę techniczną i zaoszczędza czas gdy zaistnieje potrzeba wymiany niektórych z jej części. 

Komplet dokumentacji

Pokrótce , komplet dokumentacji może obejmować:

 • Rysunki techniczne
 • Obliczenia techniczne
 • Dane w zakresie materiałów i elementów instalacji:
  • Atesty materiałów
  • Zatwierdzenia typu
  • Sprawozdania z przeprowadzonych badań
 • Raporty kontrolne In-Situ:
  • Płukanie
  • Pomiar ciśnienia
 • Instrukcje instalacji i montażu

Dowiedz się więcej na temat certyfikatów GS-Hydro.