GS-Hydro już od ponad 35 lat oferuje klientom  różne rozwiązania w zakresie bezszwowych systemów rurociągowych. Jesteśmy firmą, która zapewnia najbardziej profesjonalne usługi.

Projektowanie GS-Hydro

Podstawą precyzyjnej prefabrykacji modułów rurociągu służących, do budowy instalacji rurociągowej bez użycia spawania, jest fachowość i wiedza konstruktorów GS-Hydro. W zakres oferowanych usług projektowych wchodzą praktycznie wszystkie prace, począwszy od przygotowania specyfikacji rurociągu, aż po stworzenie trójwymiarowego projektu rozmieszczenia jego elementów, sporządzenie listy komponentów, przeprowadzenie analizy naprężeń i opracowanie dokumentacji.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania projektami GS-Hydro.

Projekt wstępny

Wielkość rur ustalana jest albo na podstawie specyfikacji dostarczonej przez klienta, albo zgodnie z wewnętrznymi normami GS-Hydro. Średnicę zazwyczaj dobiera się odpowiednio do prędkości przepływu cieczy, a, w razie potrzeby, prawidłowość wymiaru jest potwierdzana poprzez obliczenie spadku ciśnienia w instalacji.

Projekt techniczny

Materiał rur ustala się na podstawie specyfikacji dostarczonej przez klienta lub w oparciu o doświadczenie GS-Hydro. Klasa rur, określająca grubość ścianki właściwą dla wymaganego ciśnienia roboczego/projektowego, jest dobierana zgodnie z wymaganiami projektowymi klienta oraz na podstawie odpowiednich norm, zasad, przepisów i rozporządzeń.

W razie potrzeby, możliwe jest przeprowadzenie analizy metodą elementów skończonych w celu określenia naprężeń w rurociągu oraz w kołnierzach i wspornikach.

Plan poprowadzenia rurociągu

W celu zaprojektowania drogi, którą będzie poprowadzony rurociąg (plan rurociągu) i zapotrzebowania na materiały, GS-Hydro potrzebuje następujące informacje: podstawowe dane projektowe (natężenia przepływu, ciśnienia robocze/projektowe itp., specyfikacje) schemat(y) instalacji hydraulicznej oraz plan/plany przedstawiające lokalizację maszyn i urządzeń oraz ich punkty przyłączeniowe.

Rysunki izometryczne są pomocne, ale nie niezbędne. W wypadku braku rysunków szczegółowych, GS-Hydro przeprowadzi pomiary u klienta. Za pomocą trójwymiarowego modelu można prawidłowo zaplanować bieg rurociągu oraz ocenić poziom trudności jego montażu. Elastyczny model trójwymiarowy można łatwo modyfikować, aby dostosować go do zmian projektowych i znaleźć optymalną drogę poprowadzenia instalacji.

Projekt prefabrykacji

Efektem prac projektowych są plany poprowadzenia rurociągu i listy uwzględniające wszystkie elementy składowe i materiały. Na podstawie tych specyfikacji sporządzane są rysunki warsztatowe, rysunki części i sekcji rurowych na potrzeby prefabrykacji w warsztacie (lub u klienta, z wykorzystaniem kontenerowego warsztatu GS-Hydro).

Projekt montażowy i instrukcje

Rysunki montażu instalacji trafiają na miejsce wykonania usługi wraz z instrukcjami montażu, co zapewnia prawidłowy przebieg tych prac. Dostarczane są także rysunki potrzebne do wykonania wsporników rurociągu i innych instalacji.