GS-Hydro już od ponad 35 lat oferuje klientom  różne rozwiązania w zakresie bezszwowych systemów rurociągowych. Jesteśmy firmą, która zapewnia najbardziej profesjonalne usługi.

Usługi świadczone u klienta

GS-Hydro oferuje niezawodne usługi na skalę światową, które są świadczone bezpośrednio u klienta  Korzyści płynące z tego rodzaju usług to między innymi terminowość, wysoka jakość i kontrola kosztów.  Usługi realizowane u klienta to: nadzór, montaż i instalacja, jak również przepłukiwanie i przeprowadzanie prób kompletnych rurociągów. Skorzystanie z pomocy inżyniera wydelegowanego przez GS-Hydro jest wskazane, zwłaszcza w wypadku większych projektów.

System łatwego montażu i czyszczenie rur

Technologia połączeń kołnierzowych, w połączeniu z zastosowaniem prefabrykowanych modułów rurociągu, ułatwia i przyspiesza prace instalacyjne. Dzięki optymalnej prefabrykacji zespołów, zakres takich robót, wykonywanych u klienta, jak gięcie, kielichowanie i żłobienie, można ograniczyć tylko do korekt, do przeprowadzenia których wystarczają przenośne maszyny. Ze względu na brak spawania, niepotrzebne jest wykonywanie prześwietleń, ani czyszczenie zespołów po spawaniu.

Montaż ułatwia również fakt, iż w przeciwieństwie do kołnierzy spawanych, stosowane przez GS-Hydro pierścienie osadcze i kołnierze kielichowe można obracać i bez trudu ustawić tak, by możliwe było włożenie śrub. Ułatwieniem przyspieszającym montaż są także szczegółowe instrukcje montażu i instalacji, dostarczane przez GS-Hydro.

Efektem stosowania technologii bez spawania są czystsze rurociągi, co prowadzi do skrócenia całkowitego czasu prac montażowych.

Szybki i łatwy montaż instalacji rurowych GS-Hydro nie wymagających spawania oraz ograniczona do minimum konieczność ich czyszczenia i płukania, zdecydowanie obniżają koszty ogólne, w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami spawanymi.